ÜNNEPNAPOK / VALENTIN NAPI SMS KÖSZÖNTŐK

 

 

Küldjél Te is egyet!


 

 


1. Írok valakinek, ki nem is várja. Könnyes szemem mindig csak Otlátja. Írok valakinek remegve, s félve. Egyetlen órában mindentelmesélve. Most csak arra kérlek pár sortte is írjál. De ha szíved másé, soseválaszoljál. Valaki Mindig csakrólad álmodik, valaki szemében miattadkönny ragyog. És ez a valaki, hidd el én vagyok. Ha fába betüt vésnek, belepi a moha. De a szív mely téged szeret, nem feled el soha.

2. Az élet egy játék, melybenfolyamatosan fejlődnünk kell. A szerelem maga pedig ajáték megfejtése. Én tudom, hogy mi ketten nyerni fogunk.

3. Feküdj az ágyba, betakarlak!Hunyd le aszemed, megcsókollakálmodj rózsát, szép világotálmodra majd én vigyázok!Távol vagyok, mégis veled, ugye érzed, fogom akezed!

4. Féltelek! Ha tehetném, vigyáznám mindenléptedet. Vigyáznék Rád, mint egy angyal, hisz Te vagy az, aki már akkor hiányzik, mikor ébred a hajnal.

5. Jutottál a szívem mélyére/ Maradszmár, s melegedsz tüzébe/ Tartasz melegen, ha jön hideg, nem fázom/ Őrzöm majdképedet, óvom s átkozom/ Óvom, mertédes emlék jut róla eszembe/Átkozom, s gyűlölöm, hisz hagytam Őtveszve/ Börtönömben egyedül ülsz, de nem tudod/Hiszen rövidesen majd úgyis elhagyod/ Nemtudlak őrizni, rossz őröd vagyok/ Figyelekmásra, és sok szívben lakok! Dorjci Baba

6. Mindenről Te jutsz eszembe, Rólad minden eszembe jut, minden Rólad jut eszembe, mindenről eszembe jutsz, mindenről Te jutsz eszembe!

7. Önnek egy jóéjt puszisüzenete érkezett. Kérjük, hogy acuppanás után hunyja leszemét és álmodjon az üzenet küldőjével. Marianna vagyok azinternetről üzenek, de nehogy ide írjvissza.

8. Szeretnék szeretni, szerelmet szerezni, szerelmesszívemet szívedhez szegezni. Szólj hát szaporán szívemnek szép szerelme, szerelmesszívedet szeretni szabad-e? Sésa

9. Tudod, hosszú álom az élet, valaki rosszatálmodik, valaki szépet. Én aztszeretném, ha mi együtt ámodnánk valamiszépet, s álmunk soha nem érne véget!/kiscsibe/

10. Veled aludva rólunk álmodom, arról, hogy Veledalszom.

11. Várom azt a napot, amikor megtörik az átok, várom a napot, mikor nem leszel már álom. Várom a napot, hogy megöleljelek, s füledbe súgjam, mennyireSZERETLEK!

12. A kezet csak megfogni szabad. Elengednivétek!Eldobni átok! Egymásba simuló kezektartják össze az eget s a világot. BoldogValentin Napot! Kriszti

13. Éjszaka felriadok, nem vagy itt velem. Utolsó hangod, mosolyod még jelként él bennem. Csak tudd: bennemélsz, Kedvesem!

14. Ha szeretlek, akkor hazugság amit igaznak hittemén, hazugság a sírás, a bánat, s összetörtnek hitt remény. Egyátálmodott kárhozat, amelymég szebbéfogja tenni azeljövendő álmokat.

15. Ki az? Ó- Betűvel kezdődik és borzasztóanszeret? Ó hát az én vagyok!

16. Lehetekén bárhol, szívem erősen lángol. Ez aszív hozzád menne. Segíts, hogyígy legyen, hogy szíven szíved legyen.

17. Nem tudom leszünk-e egymásé, de az érzés mitadsz nekem, Bent marad a szívemben, mintha ittlennél mellettem! ( 3 hónap

18. Szerelmet még nem vallottam sorry, szretlek téges szeretni, együtt fogunk nevetni, I LOve You Dóri!

19. Szívem mélyén nagy titok, Egylány kiről csak hallgatok!Arany haja csillog afényben, Két szép szeme ragyog a kékben!!!

20. Azt mondják, szerelembe esni csak egyszer lehet. Deez nem igaz. Én minden egyes alkalommal szerelembe esek, mikor Rád gondolok.

21. Bársonyos reggelköszöntsön téged, de gyönyörű álmod ne érjen véget. A nap simogasson, mintha ott lennék nálad, minthaén simogatnám gyengéden a vállad.

22. Gondolatban mindig veled vagyok, árnyak sem tompíthatják az érzést, mitmegfogadok: boldoggá akarlak tennitéged, s a szerelem oltárára felírnineved. A nevet, mit szívembe is jól bevések, s remelgvekérlek, tedd te is ugyanezt; őrizd megnevemet, kérlek!

23. Gondolatom körülötted kering minden nap valyonmikor láthatlak? Ha most ott lennék veledelringatnálak, s ha már alszolfüledbe súgnám: KÍVÁNLAK!

24. Ha este lenyugszik anap, s nem vagy velem, szívem fáj és hiányzolnekem. Szeretném, ha velemlennél, fognád kétkezem, s a fülembe súgnád, SZERETLEK!

25. Ha pihennitérek, könny szökik a szemembe. Havirágot látok, te jutsz eszembe. Ha aludnitérek, Csak rólad álmodok. Ha felébredek, csakrólad vágyakozom!Chesty

26. KAFA:2008-ban jönnek az UFOK!!TEhát ne is számítsatok arra , hogy 2008-ban is lesz valentin nap!!!!!!!!

27. kell a föld, hogy legyenélet, kell a nap, hogy legyenekfények, kell a határ, hogy ne legyenvégtelen, s kellesz te, hogy boldog legyen azéletem. szeretlek:tudod ki!

28. Mint áldás vagy varázs úgy borulrám a tested, egymásban lassanelvegyülünk. Ölbetett kézzel ül most itt acsönd, nézi ahogy szeretkezünk!Csók

29. Mint az űrben az égitest, kering lelkemben hiányod!

30. Őrjítően hiányzol! Nagyonmagányos vagyok a lelkem nélkül, aszerelmem nélkül: Nélküled!

31. Sok emberrel találkozol az életben, de csak abarátaid azok akikörömmel töltik el szíved. Ha magaddaltörődsz használda fejed. Hamásokkal törődsz gondolkozz aszíveddel!!(nyuszi)

32. Szeretnék szeretőtSzeretve szeretni, Szabad-eszívemnekSzívedhez szegődni?Szólj szaporánSzomorú szívemhez, Szeretőm szeretveSZERETLEK!!

33. Szeretném elmondani hogy szeretlektéged szertném a szívemet odaadniszeretnék a két szemedbemélyen belenézni és elmondani hogynélküled nem bírok élni!!!

34. Valentin napon ajándékot kapokAmitén adok arra vigyázzál nagyon, Mert azén vagyok

35. Valentín-nap, a szerelem napja ez, amit minden ember a szívében érez. Nincselőle menekvés kiteltalál örökre belevész. De ez nem baj mert aszerelem, egy erő, minek hatalmavégtelen!!!ZRETLEK!!!

36. A szívem csakis érted dobog, nélküled nemtudnám mi a mosoly. Egyformáncseng a szavunkc de ez érthető hisz egyek vagyunk. Boldoggá tesznek a veledeltöltött évek, ezért örökre a szívembe zártalak téged. ( Rena)

37. Egy pillanat alatt elfoglaltad szívem, egy új érzést gyújtottál fel bennem. Ez azérzés még mostisszüntelenül lángol, te napról- naprajobbanhiányzol!

38. Fáj a szív ha igazán szeret, mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet. Valakit megismerniegy perc is elég, de feledni egyélet is kevés!/Kingucy/

39. Hiszel a szerelemelső látásban, vagy elsétáljak előtted mégegyszer??!!

40. Minden nap azt hiszem, hogy fokozhatatlanul szeretlek, és másnap arra ébredek, hogytöbb vagy nekem, mint előtte...

41. Olaszul TI AMO, angolul I LOVE YOU, németül ICHLIEBE DICH, franciául meg majd elmondom ha kettesbenleszünk.

42. Szeretnék egy könnycsepp lenni, kétszemedben megszületni, végigfolyni az arcodon selégni forró ajkadon!

43. Te légy a tűz, Te légy a kárhozat, Te légy a szerelem egymagad. Telégy a boldogság, Te légy a végzetem, Telégy az álmom, Te légy az életem!!! Imádlak!

44. a csókod festi kékre az eget szemedszínétől zöldülnek a fák nélküled üres mindenképkeret és világtalan az egész világ!!!!4

45. Ha rád gondolok szívemnek parancsolninem tudok. A szememben ugy ragyoksz mintsötét égbolton a legfényesebb csillagok. Szép vagy és én szeretlek ezt a versetezért irtam neked///ROCKO

46. Kell a föld, hogy legyen élet, kell a nap, hogy legyenek fények, kell ahatár, hogy ne legyen végtelen, s kelleszte, hogy boldog legyen az életem.

47. Lehet a nő büszke, mint a sas, lehet övé a szédítő magas, kincséért egy országot megvehet, de boldog egymagában sohasem lehet. by Igel

48. Nem történt semmi, csak vége lett ennyi. . Elementem, eltüntem, mert ez volt a legjobb, a távolság számunkra lekűzdhetetlen dolog. (Scorpió)

49. szép az álom ha a kedvesemátkarol, miközben álmodom, de ma este rosszulaludtam... miért hagyod ezt?kellesz nekem hogy elnitudjam az életem

50. Szioka küldök egypár olyan smst anetről amit eltudsz küldeni csajoknak. mer nemirsz?mivan veled?pusszancs, mennek mindjárt az smsek. Jo kisfiulegyél!hiányzol!!Hajni

51. Bizosan fáj a lábad, mert egész nap a fejembenjártál! (Csítől Lacnak)

52. Ha kinézel az ablakon sfelnézel az égre, rád ragyog majd sokezer csillagfénye, köztük én is ott leszek, snézek le rád, onnan kívánok nekedjó éjszakát!!!

53. Két csillag ragyog azégen, egyek ők már nagyon régen. . SZERETLEK, suttogják váltig, az egyik Tevagy, én meg a másik! =Kiscsibe=

54. Miota ismerlek sok csillag szebben ragyog!Láttod, ök is tudják, hogy veled boldog vagyok!!!

55. Sosem tudtam eddig, milyen szép az élet! Miótaismerlek, csak azóta élek! Szívem szíveddel lágyan összedobban, SZERETLEK napról-napra egyre jobban!

56. Szeretnék sarkcsillag lenniéleted egén! Tündökölni; ragyogniérted, s feléd! Nem holmihullócsillag, mi csak felvillan, s rögtön kiég! (Saját: P. GY)

57. Szeretném, ha szeretnél, ha néha-néha meg-megölelnél, s ha megfognád a két kezem, boldog lenne éleltem!!!!!!!!

58. Van, hogy fázom s didergek. Messze vagytőlem, s ninsc elég időd, hogyutolérj. Testemre fagynak a koszakönnyek és dermednek az álmaim! Mikorlátlak Szerelmem?

59. Addig vagy boldog, amíg van aki szeret, aki a bajbanmegfogja kezed, és, hogy milyen fontos is volt neked, csakakkor tudod meg, ha már nincs veled.

60. Én nem tudom miez de jó nagyon, Fájása édes, hadd fájjon , hagyom, Ha balgaság, ha tévedés , hagyom, Ha szerelem, bocsásd meg ezt nekem.

61. Felforrósodik a levegő, kikapcsol az agy, dobogni kezd a szív, eláll a lélegzet és akivel eztörténik sms-t küldd neked?

62. Írok valakinek, ki nem is várja. Könnyes szemem mindig csakŐt látja. Írok valakinek remegve, s félve. Egyetlen órában mindentelmesélve. Most csak arra kérlek pár sortte is írjál. De ha szíved másé, soseválaszoljál. Valaki Mindig csakrólad álmodik, valaki szemében miattadkönny ragyog. És ez a valaki, hidd el én vagyok. Ha fába betüt vésnek, belepi a moha. De a szív mely téged szeret, nem feled el soha.

63. Mindenkinek kellemes Valentinnapot előre is:))Havalaki esetlek dumcsizni szeretne velem:ftc01@freemail. hu

64. Onnan tudjuk hogy szeretünk valakit hogyfélünk hogy elveszítjük!!

65. Szeretnék könycsepp lenni, szemeidben megszületni, végigfolyni arcodon, és meghalni az ajkadon !

66. Tudnod kell, Te vagy a levegőm, Nélküledmegfulladok. Nem tudom meddig birom még, de ha Nélküledkell éljek, inkább meghalok én ! ! !

67. Várom a napot, mikor megtörik az átok, várom a napot, mikor nem leszelmár álom. Várom a napot, hogy megöleljelek, S füledbe súgjam, mennyireSZERETLEK!

68. Csendes éjszakán elkerűl az álom, mindigrádgondolok, és hozzád vágyom. Gondoldazt, hogy ott vagyok veled, és nézem a két szép szemed, halgatom a lélegzeted. A füledbe sugom, hogy nagyon jó veled!!!

69. Ha még egyszer meglátlak a csajokkörül, akkor hazaváglag úgy, hogyanyád sem is mer meg!! te kis köcsög

70. Kezem a kezed nélkül, mint a virágillat nélkül. Ajkam az ajkad nélkül, mint a reggel harmat nélkül. Üres vagyoknélküled, mint víz nélkül a tengerek.

71. Ne higyj annak, ki feléd nevet, két esküvel mondja, hogy szeret. Annak se ki könnyet ejt, mert ki könnyet ejt, könnyen felejt. Ki szemedbenéz némán, az szeret csak igazán!

72. Szemed csillogása, mosolyodragyogása, szívemben az örök boldogság forrása. Forró szellő suhan keresztültestemen s suttogja, hogy Te vagy az EGYETLEN!!!!!

73. Szerintem így szól:Van, akikönnyen megkapja, akit szert. Van, aki sír, szenved, míg az övé lehet. Van, aki könnyen tud feledni. Van, aki meghal, mert igazán tud szeretni.

74. Útjaink észrevétlenül, véletlenülfutottak össze, s egy pillanatratalán összeforrtak, de mostszétválnak éslehet, hogy soha többé nemkeresztezik egymást. A találkozás pontja viszont mindigmegmarad:-kinekjelentéktelenül, -kinek feledhetetlenül.

75. Van, aki könnyen kapja meg azt, akit szeret, van, aki sír és szenved, míg övé nem lehet. Van, aki könnyen gyorsan tud feledni, s van, aki meghal, mert nagyon tud szeretni. (Tango)

76. Egy pillanat alattelfoglaltadszívem, egy új érzést gyújtottál fel bennem. Ez azérzés még mostisszüntelenül lángol, te napról- naprajobbanhiányzol!

77. Egy tanács ... vigyázz magdra. Egykérés ... ne változz meg. Egykívánság ... ne felejts el. Egyhazugság ... nem szeretlek. És egyigazság ... borzasztóan hiányzol!!

78. Ha minden vízcsepp egyérzéki csók, akkor az óceánt, ha minden egyesfalevél egyforró ölelés, az erdöt, ha a szerelemörök, az örökkévalóságot küldöm Neked!

79. Könny és szerelem édes kistestvér, bolondság az ami 1 könnyet semér. Aki soha nem sirt az sohasem szeretett, mert akönny és a szerelem 1 napon született! /fire/

80. Néha van úgy hogy az ember annyir aszerelmes valakibe hogy már szinte élni semtud nélküle!Ilyen vagyokén is imádlak téged kicsim!EMESE

81. Szemed, mint kétizzó tűzgolyó, ajkad, mintavulkán, oly forró. Hajad, akára csodálatos éj, mely olyszép, hidd el drágámkívánlak én!Eszti

82. Szia Szerelmem! Nagyon hiányzol és majd szombatonmegkapod az ajándékod! Nagyon SZERETLEK!!! Puszi!

83. A puszi a csókhoz vezet acsók a csókolózáshoz a csókolózás az ölelkezéshez az ölelkezés a szeretkezéshez-kérsze gy puszit?xhilaration

84. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, Fájása édes, haddfájjon, hagyom. Habalgaság, ha tévedés, legyen. Ha szerelem, bocsájtsd meg ezt nekem. (Juhász Gyula)

85. Hallgass a szív szavára s mindentutána tégy, Szeress kit szeretni tudsz, de hűtlen sose légy!/Kingucy/

86. Mi az: felforrósodik a levegő, kikapcsol az agy, dobogni kezd a szív, eláll a lélegzet és akivel eztörténik sms-t küldd neked

87. Nem veszel el szivemben mint északi csillag azége de be ragyogod életem mint telihold azeget szabad vagy mint a madár de a szivemörökre be zár! m_szilvi

88. Szeress úgy, ahogy én, ez mindenűlmom rég, tudnom kell már, hogybeszáélsz hozzám még. Tudnom, kell, ha nem hagysz el, A szívemnek nincshatár, nálad megpinnék már.

89. Távol Tőled szomorú az élet, szívem aztdobogja látni szeretnélek. Ezzel a pár sorral aztüzenem Néked, nem élhetek úgy, hogy nelássalak Téged!Szeretlek Manóka

90. Valaki egyszer azt mondta: ha valakit igazánszeretsz, engedd el. Ha visszajön hozzád, örökre atied marad. De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd!

91. Kell a föld, hogy legyen élet, kella nap, hogy legyenek fények, kell a határ, hogy ne legyen végtelen, s kellesz te, hogy boldog legyen az életem. Dolphy

92. Szeretném, ha szeretnél, ha néha meg-megölelnél, s ha megfognád a két kezem, boldog lenne életem! by:tg

93. Boldogságod szirmot bontson, örökké csak virágozzon, szerelmesed hozzád bújjon, forró szíved megborzongjon, Te vagy kit mindig imádok, Boldog Bálint-napot kívánok!!

94. Csendes éjszakán elkerűl az álom, mindigrád gondolok, és hozzád vágyom. Gondoldazt, hogy ott vagyok veled, és nézem a két szép szemed, halgatom a lélegzeted. A füledbe sugom, hogy nagyon jó veled!!! ( Csimpi) :)

95. Ki az? O- Betűvel kezdődik és borzasztóan szeret? Ó hát az én vagyok!

96. Te légy a tűz, Te légy a kárhozat, Te légy a szerelem egymagad. Te légy a boldogság, Te légy a végzetem, Te légy az álmom, Te légy az életem!!! By: Enci

97. Őszi éjel álmod csodaszépet, álmodd, hogy megcsókol egy szőke srác Téged! Átölel karjával és azt súgja Néked: Ugye nem haragszol, hogy SZERETLEK TÉGED?

98. Valaki egyszer azt mondta: ha valakit igazán szeretsz, engedd el. Ha visszajön hozzád, örökre a tied marad. De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd!

99. Szemed csillogása, mosolyod ragyogása,szívemben az örök boldogság forrása.Forró szellő suhan keresztül testemen s suttogja, hogy Te vagy az EGYETLEN!!!!!

100. Gondolatom körülötted kering minden nap valyon mikor láthatlak?Ha most ott lennék veled elringatnálak, s ha már alszol füledbe súgnám: KÍVÁNLAK!

101. Szeretnék jó éjszakát kívánni, Kedvesemnek szép álmokat ádni. Remélem édes lesz az álma, s napsugár ragyogjon reggel reája. Potter

102. Nem tudom leszünk-e egymásé, de az érzés mit adsz nekem, Bent marad a szívemben, mintha itt lennél mellettem!

103. Keresek egy tökéletes párnát! Azt hiszem a tiéd mellett van!

104. Arra vár a szívem ki engem becsapott ki meleg szívemből kőszívet faragott!!!

105. Fáj az emlék, mégis öröm, álmaimban minden percem veled töltöm! Nem tudlak és nem isfoglak elfeledni, kár, hogy így kellett megtanulnom SZERETNI Netty

106. Ha a puszik esőceppek, akkor én egy tengert küldök. Ha az őlelések falevelek, akkor egy erdőt küldök. És ha a szeretet örök, akkor én az örökkévalóságot küldöm neked!

107. Szeretlek, Imádlak, Ágyamba kívánlak, ha nem jössz magadtól magammal cibállak!

108. A sőr egészséges, a vörösbor romantikus, a vodka hódító, a pálinka fejbevágó, de csak egy valami van ami igazán részeggé tesz: TE!!!

109. Nem azért szeretlek téged, mert szép vagy, hanem azért látlak szépnek, mert szeretlek!

110. Azt tanultam, hogy egy nap 24 óra, egy óra 60 perc, de azt nem tudtam, hogy egy perc nélküled maga az örökkévalóság.

111. Most nem betűkkel, hanem számokkal írom le, hogy mit érzek irántad: 793738535

112. Szeretlek, nem titkolom, de bevallani nem tudom! Ha rám nézel, habeszélsz velem, ha nevetsz, ha sírsz, egyet tudnod kell: TE VAGY AZ ÉLETEM! (edna)

113. Úgy szeretném elmondani, hogy szeretlek téged, eszembe vagy bárhova nézek. Úgy szeretnék szemedbemélyen belenézni és mondani: nélküled namérdemes élni!!!! SZERETLEK!!!!!

114. Egy tanács ... vigyázz magdra. Egykérés ... ne változz meg. Egykívánság ... ne felejts el. Egy hazugság ... nem szeretlek. És egy igazság ... borzasztóan hiányzol!!

115. Miota ismerlek sok csillag szebben ragyog! Láttod, ök is tudják, hogy veled boldog vagyok!!!

116. Van egy bűnöm, nem nagy vétek, két szó az egész: SZERETLEK TÉGED!

117. Fáj a lét, a létezés. A lefekvés, azébredés. Fáj a múlt, fáj a jelen,mindez azért, mert nem vagy velem!

118. Add nekem az álmod, mely lelkedbenél, add nekem a szerelmed,mely szívedben él! Add nekem magadat, testedet,lelkedet és én ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ SZERETLEK! By: C_kicsi a

119. Távol Tőled szomorú az élet, Szívem aztdobogja látni szeretnélek. Ezzel a pársorral azt üzenem néked, Nem élhetek úgy, hogy ne lássalak Téged!

120. Kell a föld, hogy legyen élet, kella nap, hogy legyenek fények, kell a határ,hogy ne legyen végtelen. Ezek nélkül mégelvagyok, de Te kellessz, nélküled meghalok. /Ritus/

121. Azt tudom, hogy Te tudod, hogy szeretlek, azt akarom, hogy tudjad,hogy én tudom, hogy Te szeretsz!

122. Pici házban pici nyuszi pici szádrapici puszi pici szavak pici számból piciszívem érted lángol

123. Írok valakinek, aki nem is várja annak, aki könnyes arcom álmában semlátja. Írok valakinek remegveés félve, jól tudom nem várja, mertnem jutok eszébe. (Bogi)

124. Mit tegyek te barna fiú, mit tegyek,hogy szeress? Lesz még talán olyan idő, hogy büszke szíved önmagától felkeres! (Bogi)

125. Várom a napot, mikor megtörik az átok, várom a napot,mikor nem leszel már álom. Várom a napot, hogy megöleljelek, S füledbe súgjam, mennyireSZERETLEK! (Bogi)

126. Eddig sohasem éreztem, amit mostérzek, Sohasem féltem, hogy mi lesz,ha mégsem kellek. Most félek! Most akarom,hogy kelljek! Boci

127. Akkor a legelviselhetetlenebb valakinek a hiánya,mikor mellettünk ül, és tudjuk,hogy sohasem lehet a miénk.

128. Te légy a tűz, Te légy a kárhozat, Te légy a szerelem egymagad. Te légy a boldogság,Te légy a végzetem,Te légy az álmom,Te légy az életem!!!By:Enci

129. Te a világban eddig csak egy valaki voltál, de valakinek te lettél az egész világg.. By: Fény

130. Lehetek én bárhol, szívem erősen lángol! Ez a szív Hozzád menne, örökké Veled lenne! Segíts hogy így legyen, hogy szívem szíved legyen!( picike)

131. Keresek egy tökéletes párnát! Azt hiszem a tiéd mellett van!

132. Úgy szeretném elmondani,hogy szeretlek téged,eszembe vagy bárhová nézek.Úgy szeretnék szemedbe mélyen belenézni és mondani:nélküled nem érdemes élni!!!Szeretlek!!!

133. Reggel nem tudok enni, mert SZERETLEK Délben nem tudok enni, mert SZERETLEK Este nemtudok enni, mert SZERETLEK Éjszaka nem tudok aludni, mert éhes vagyok!

134. Ha porba irunk valamit, elfujja a szél, ha szivünkbe irjuk örökké él. Én szivembe véstem egy szót s egy nevet, a szó szeretlek, a név a Tied

135. Ne higyj a fiúnak, ha Rád nevet, ne higyj, ha esküvel mondja, hogy szeret, ne higyj még akkor sem, ha könnyeket ejt, mert a fiú nehezen sír, de könnyen felejt! (by Aditte)

136. Amíg szeretsz adig élek,kérlek szeress,mert meghalni félek!Próbáltalak már levegőnek nézni,de rájöttem nem tudok levegő nélkül élni!! by:Krisz-tee

137. Ha a puszik esőcseppek, én egy tengert küldök. Ha az ölelések falevelek, akkor egy erdőt küldök. És ha a szeretet örök, akkor én az örökkévalóságot küldöm Neked! (By: Krisztynah)

138. Amióta megláttalak,nem tudok nyugodni, a Te két szép szemed, nem tudom feledni.Úgy vágyom utánad, elepeszt a bánat,ha egyszer elhagynál, meghalnék utánad! (By: Krisztynah)

139. 5 szót üzenek vésd jól eszedbe: SZERETLEK, IMÁDLAK LÉGY ENYÉM ÖRÖKRE.

140. Ne sirj, ha az élet fáj, vagy a bánat a szívedbe váj, ne sírj érnek csalódások és elfoszlanak egykori gyönyörű álmok.

141. Te csak valaki vagy a Világon, de valakinek Te vagy a Világ! /Boci/

142. Nincs reménytelen szerelem, mert aki szerelmes az örökké reménykedik /Boci/

143. Mosolyog a felhő, mosolyog az ég is, hogyha lefeküdnénk mosolyognék én is! by:Tina Black

144. Ne csalj meg senkit, gondolj magadra, hisz neked is fájna ha valaki megcsalna.

145. Vad álmok, kósza ábrándok, való élet, szenvedély. Ez az, mi éltet, amiért élek. Te vagy az álmom, minden ábrándom. Te vagy számomra az élet, s a szenvedély, ami éltet... (by:Janet)

146. Mi is az a szerelem? Te jelented ezt nekem. Kifejezni nem tudom, csak annyit ha nem vagy mellettem fáj mindenem, SZERETLEK mindörökre.

147. Égszinkék szemedtől testem elgyengül, szívem meg ver veszettül!

148. Gyönyörü álmot láttam az éjjel,a csillag szeretkezett a holdfénnyel. De aztán rájöttem nem álom, ez tény...én voltam a csillag Te voltál a fény!

149. Üres az ágy, és nem jön az álom,nem szól a zene, hiába várom. Üvölt a csend és hallgat az élet, rámtör az érzés:SZERETLEK TÉGED!

150. Édes gyümölcs a szerelem, vak és édes... és ezt Te jelented nékem, mégha kétes. Én tudom miként szeretlek, s Te is érezd: soha többé nem eresztlek kezemből Téged! (Don Kürt)

151. Bársonyos reggel köszöntsön téged, de gyönyörű álmod ne érjen véget. A nap simogasson, mint ha ott lennék nálad, mintha én simogatnám gyengéden a vállad.

152. A SZERELEM olyan szep szo, csak keresd, hisz oly jo. Ezt az erzest amit csak akkor erzel, nem kerdes, csak akkor erted,ha mar atelted!

153. Nem élet az életem, ha nemi életem nem Veled élhetem!!!

154. Ha az élet rögös útját járod és keresni vágyol egy hű barátot, ne keress olyat ki hízeleg, az fog becsapni tégedet. Keress olyat ki félrevonultan húzza meg magát és meglásd ő lesz számodra a legjobb barát! (by Mázlista)

155. Minden múlandó e Földön,minden elvész valaha,csak a szerelem szava suttogja soha,soha....(angel)

156. Ezt az smst küldd el annak, akit szeretsz, akit gyülölsz, akit kedvelsz, és annak akivel le akarsz feküdni, aztán gondolkodj el, hogy Te miért kaptad!!!

157. Amikor meglátlak remegni kezd a lábom,elcsuklik a hangom és elfelejtem minden gondolatomat.Szerintem ez a szerelem de ezt így soha nem fogom tudni elmondani Neked, a fenti okok miatt.(maxi)

158. Te vagy az első kinek hinni tudtam. Te vagy az első kinek nem hazudtam. Te vagy az első kit szívből szeretek. Te vagy az kit sohasem feledek!

159. Valaki egyszer azt mondta: Ha valakit igazán szeretsz engedd el! HA visszajön hozzád örökre a tied marad. De ha nem akkor soha nem is volt igazán a tiéd!

160. Olyan csend van nélküled, hogy szinte hallani amit még utoljára akartál mondani

161. Fontos üzenetem van a számodra: Amikor írom rád gondolok,amikor küldöm rád gondolok, amikor megkapod rád gondolok és most is rád gondolok!!!

162. Mi az: felforrósodik a levegő, kikapcsol az agy, dobogni kezd a szív, eláll a lélegzet és akivel ez történik sms-t küldd neked?

163. Én jó vagyok, ha van miért, én hű vagyok ha van kiért, és szeretek ha kellemes, én szenvedek ha érdemes!

164. Gondolj rám ha leszáll az est gondolj rám ha szived szerelmes,engem is téged is meggyötört az élet,de én ma is szeretlek s nem feledlek téged!!! /Gengszter/

165. Szeretlek, mig a nap a holddal frigyrelép halnal! (Kicsit Sanyi)

166. Ne higyj annak, ki feléd nevet, két esküvel mondja, hogy szeret. Annak se ki könnyet ejt, mert ki könnyet ejt, könnyen felejt. Ki szemedbe néz némán, az szeret csak igazán!

167. A SZERELEM olyan szép szó, csak keresd, hisz oly jó. Ezt az érzést, amit csak akkor érzel, nem kérdés, csak akkor érted, ha már átélted!

168. Sosem tudtam eddig milyen szép az élet!Mióta ismerlek, csak azóta élek. Szivem sziveddel lágyan összedobban, Szeretlek napról-napra jobban!!!ani

169. Ameddig te szeretsz, én addig élek. Szeress mindig, mert meghalni félek.

170. Eljött hát a holnap,s Te nem vagyitt nekem!Pedig azt hittem,mindíg itt leszel Velem!Vajon mi történt,hogy csak így eltüntél,elmentél,s még csak egy SMS-t sem küldtél!(Nyilas)

171. Boldogság nélkül nem tudnk élni Nélküled Kicsim nem tudnék remélni Nem lesznek többé valótlan álmaink Valóra válnak közös szép vágyaink! (Zsuzsi Szabi)

172. Elmondani oly nehéz, hogy miért Szeretlek Téged én, de lelkem meleg, szívem nevet, ha végig simit két szép szemed!!!!! Buff babó boy

173. Ó kedvesem! Valentin napján úgy érzem, nem tudok nélküled élni! Mindig simogatod a nyakamat, és melegséggel töltöd el kihűlt testemet! Szeretlek téged, drága sál!

174. Ha szeretsz, csak egyet szeress, kit gondolod hogy tiéd lehet, mert megszeretni valakit egy perc is elég, de elfeledni egy élet is kevés!!!(Dorothy)

175. Érzem ahogy a forró könny égeti arcomat, érzem ahogy lágyan simogatsz. Érzem hogy néha itt vagy velem de bárcsak örökké fognád a két kezem!

176. Minden perc attól volt szép hogy ami köztünk történt. Szabadon és könnyen ment még!

177. Szeretnék könnycsepp lenni, szemeidben megszületni, végigfolyni arcodon és meghalni az ajkadon!

178. Szeretnélek, mert szeretlek, szeretnélek szabadon szeretni, szeretném, ha szeretnél-még ha Te nem is szereted, hogy SZERETLEK! Chef

179. Szeretnék, Szeretni, Szerelmet, Szerezni, Szerelmes, Szívedbe, Szerelmes, Szívemet, Szegezni, Szóly, Szám, Szívem, Szép, Szerelmes, Szívedet, Szeretni, Szabed-e?

180. Szeretlek kedves minden perc heves. Izzik bennem a vágy,hogy érezzem bőröd illatát. Szeretlek meglásd, magába zár miket egy szerlemes palást.

181. Valaki titokban rolad almodik, valaki rolad szovi legszebb almait, valaki teged nagyon nagyon szeret, valaki boldog, ha melletted lehet...

182. A szerelem olyan,mintha bepisiltél volna.senki sem látja csak te érzed a melegét. pamacs

183. Ha majd egyszer szeretetre vágyol, s nem találsz se közel se távol, gyere oda ahová temettek, ott a fűszál is azt suttogja, hogy SZERETELK!pamacs

184. Bár nem szabadna tudom,de magam előtt látom,ahogy gyengéden összefonódunk,s olyan mint egy álom!

185. Nem tudom leszünk-e egymásé, de az érzés mit adsz nekem, Bent marad a szívemben, mintha itt lennél mellettem!

186. Ha a csilingelő hangodat hallhatom,úgy érzem bearanyozod a napom,s egyszer talán a füledbe súghatom,Kicsim jó veled nagyon!

187. A kezet csak megfogni szabad...Elengedni vétek...Eldobni átok...Egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot!!Szeretlek Zsolti:Judit

188. Szeretlek, Imádlak, Ágyamba kívánlak, ha nem jössz magadtól magammal cibállak! by.: Tiki

189. Úgy szeretném elmondani, hogy szeretlek téged, eszembe vagy bárhová nézek. Úgy szeretnék két szemedbe mélyen belenézni és elmondani, nélküled nem érdemes élni!!!

190. Lehet, hogy Te csak egy valaki vagy a világon, de lehet, hogy valakinek csak Te vagy az egész világon! Endy

191. Csendes éjszakán elkerül az álom, gondolataimban csak utánad vágyom!Álmodom felőled szerelmes meséket, minden álom vége, hogy: SZERETLEK TÉGED!!!!!!

192. Lelkemben keserüség. Meddig fogom viselni még? Szívem lassan összeroppan. Te kellesz csak. Hányszor mondjam? (fp001)

193. Önnek egy jóéjt puszis üzenete érkezett. Kérjük, hogy a cuppanás után hunyja le szemét és álmodkon az üzenet üldöjével. Cuuupppppp!!!!! (fp001)

194. Mi öröm volt egykor, most kínom forrása. Letünt szép világom múlandó varázsa. Terveink, álmaink eltünni látszanak, fénylú csillagokkal távolban játszanak. (fp001)

195. Benned élek láthatatlanul, mit senki sem sejt, hozzád tartozom elválaszthatatlanúl, míg szíved nem felejt. (fp001)

196. 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 PLACCS!!! Épp most csattant el az édes kis pofidon egy jóéjt puszi! (fp001)

197. Létem élettelen tétlen. Ugy vélem. Pedig nem kértem. Még nem. Az is lehet lesz valami játék, de bármi lesz is, nekem az ajándék (fp001)

198. Édes búval leng körbe e-reggel friss illata, mit fájdalommal vegyít egy vérző szív sóhaja. Távolodni látszol, s helyeden néma űr, mi magába húz, s tompán zúg itt belül. (fp001)

199. Olaszul TI AMO,angolul I LOVE YOU,németül ICH LIEBE DICH,franciául meg majd elmondom ha kettesben leszünk(Mareszke -CSÓK)

200. Valaki titokban rólad álmodik, Valaki rólad szövi legszebb álmait, Valaki téged Nagyon-Nagyon Szeret, Valaiki bóldog ha meleted lehet, Valaki szemében miatad könny ragyog, Az a valaki hid el én vagyok! (SIMON)

201. Ha azokra gondolsz, kik téged szeretnek, rám is gondolj, mert én is szeretlek! Tücsök

202. Ha az ember igazán szeret valakit, akkor semmi szükség arra a szóra: Sajnálom.

203. Sosem tudtam eddig, milyen szép az élet! Mióta ismerlek, csak azóta élek! Szívem szíveddel lágyan összedobban, SZERETLEK napról-napra egyre-egyre jobban!!Judy Tomy

204. Mikor előszőr néztem aszemedbe,tudtam aszívem tied lesz örökre.érzem, hogy soha nem tudlak feledni csak akkor leszek másé ha elfognak temetni!

205. Ha minden vízcsepp egy érzéki csók,akkor az óceánt,ha minden egyes falevél egy forró ölelés, az erdöt, ha a szerelem örök,az örökkévalóságot küldöm Neked! (Barni)

206. Amikor megszólal az orgona zenéje, és elhangzik mindkettőnk ajkán az igen, sorsunk akkor eggyé forr majd össze, szeretni akarlak és megtartani örökre!

207. Se a nappal, se az ej, nincs semmilyen szenvedely, ami Nalad jobban kell, es ez sosem mulik el!!!!!!

208. Ha minden álmunk megvalósulna, elveszítenénk az egyik legszebb kincsünket:az álmainkat

209. Szeresd a virágot, ne tépd le hiába, ezt a szót: szeretlek ne mondd ki hiába!

210. Úgy van szeretlek! Ím nyíltan bevallom, hogy szívemet, melyet eddig üresnek hittem, fészket rakott benne a szerelem!

211. Se a nappal,se az ej,nincs semmilyen szenvedely,ami Nalad jobban kell,es ez sosem mulik el!!!!!!

212. Ne higyj annak, ki feléd nevet, két esküvel mondja, hogy szeret. Annak se ki könnyet ejt, mert ki könnyet ejt, könnyen felejt. Ki szemedbe néz némán, az szeret csak igazán!

213. Földöntúli erő jön belőled elő, hisz egy ilyen klső verset ikhlető. (by:FP001)

214. Annyira iszonyatosan, hlálosan, kimondhatatlanúl, állatira nagyon SZERETLEK, hogy ilyen már nincs is!

215. A SZERELEM olyan szép szó, csak keresd, hisz oly jó. Ezt az érzést, amit csak akkor érzel, nem kérdés, csak akkor érted, ha már átélted! (by:FP001)

216. Tiéd a Testem, a lelkem, a szívem: az életem. (by:FP001)

217. Szeretnék mindennap melletted ébredni, szeretnék Veled boldog lenni. Szeretem az életet, mert az élet Te vagy, SZERETLEK, mert az ÉLET TE VAGY! (by:FP001))

218. Ne hidj a fiúnak ha rádnevet, ne ha azt mondja igazán szeret. Ne hidj ha zokogva könnyet ejt, mert aki könnyen sír könnyen is felejt.

219. A szeretet okozta kín közül az a legnagyobb, amikor gyűlölni akarjuk azt, kit a legjobban szeretünk /Sophie/

220. Nem írom, hogy szeress, azt sem írom, hogy gondolj rám, mert ha nem vagyok a szívedbe vésve, akkor úgyis hiába mondanám! ßy: Sophie

221. Fájni kell a szívnek ha igazán szeret,mert fájdalom nélkül szeretni nem lehet.

222. Jobban szeretlek tegnap,és kevésbé,mint holnap,mert a szerelem dinamizmus,amelynek során idő és tér ajtói egyetlen lendülettel kitárulnak.Angel

223. Ha porba írunk valamit, elfújja a szél,ha szívünkbe írjuk örökké él.Én szívembe véstem egy szót s egy nevet,a szó szeretlek,a név a Tied

224. Probaltam rimet irni neked, de nemjott semmi rim csak egy szo: szeretlek!!

225. Imádlak baby!

226. Üres az ágy, és nem jön az álom,nem szól a zene, hiába várom. Üvölt a csend és hallgat az élet, rámtör az érzés:SZERETLEK TÉGED!

227. Egy cigaretta vég parázslik a sötétben, tekintetem elveszett szürke ködében. Gondolatok kavarognak az éj csöndjében valami elmúlt, valami meghalt valaki szívében!!!By:Üvegszívű Angyal

228. Van két szó, mely fáj és éget! Pedig csak ennyi: SZERETLEK TÉGED!!! by:Adry :)

229. Lehet a nő büszke, mint a sas, lehet övé a szédítő magas, kincséért egy országot megvehet, de boldog egymagában sohasem lehet. by Igel

230. Soha könny ne érje csillogó szemedet, bánat sose takarja szivedet, legyen életed boldog, vidám és a nagy boldogságban néha gondolj rám!

231. Írok valakinek, ki nem is várja. Könnyes szemem mindig csak Őt látja. Írok valakinek remegve, s félve. Egyetlen órában mindent elmesélve. Most csak arra kérlek pár sort te is írjál. De ha szíved másé, sose válaszoljál. Valaki Mindig csak rólad álmodik, valaki szemében miattad könny ragyog. És ez a valaki, hidd el én vagyok. Ha fába betüt vésnek, belepi a moha. De a szív mely téged szeret, nem feled el soha.

232. Üres az ágy, és nem jön az álom,nem szól a zene, hiába várom. Üvölt a csend és hallgat az élet, rámtör az érzés:SZERETLEK TÉGED!

233. Van,aki könnyen kapja meg azt, akit szeret, van, aki sír és szenved.

234. "Ne higyj annak, ki feléd nevet, két esküvel mondja, hogy szeret. Annak se ki könnyet ejt, mert ki könnyet ejt, könnyen felejt. Ki szemedbe néz némán, az szeret csak igazán!" ßy: Sophie

235. Olyan szép vagy mint egy új traktor!

236. Eltűnődöm, mennyit vártam Rád, hosszú évek..több, mint gondolnád.Eltűnődöm, mennyit álmodoztam én, s mi eddig álom volt, most mind enyém.

237. Se a nappal, se az éj, nincs semmilyen szenvedély, ami Nálad jobban kell, és ez sosem múlik el!

238. Szeretnék szerelmes lenni!

239. Nem élet az életem, ha nemi életem nem Veled élhetem!!!

240. Ha porba írunk valamit, elfújja a szél, ha szívünkbe írjuk, örökké él. Én beírtam szívembe egy szót és egy nevet: a szó SZERETLEK a név a Te neved!

241. Szeretnék könnycsepp lenni,szemeidben megszületni,végigfolyni arcodon és meghalni az ajkadon

242. Amit a porba írunk,elfújja a szél,amit a szívünkbe vésünk,az örökké él.Én a szívembe véstem egy szót s egy nevet,a szó Szeretlek,a név a Tied...by Syl

243. Egyszer eljön a nap, hogy megkérded:Mit szeretek jobban az életet vagy téged?Mikor azt felelem az életet te otthagysz nem várod meg, hogy elmondjam az életem Te vagy! (Rony)

244. Úgy szeretném elmondani, hogy szeretlek téged, eszembe vagy bárhová nézek. Úgy szeretnék két szemedbe mélyen belenézni és elmondani, nélküled nem érdemes élni!!!Nermal

245. Miért tetted ezt velem, miközben szerettelek? Meggyötörtél, megkínoztál a szerelmed jeléül, derájössz egyszer mennyire belémszerettél!!!

246. Megpróbáltalak levegőnek nézni, de rájöttem, hogy levegő nélkül nem tudok élni!!!

247. Ezt az sms-t küldd el annak, akit szeretsz, akit kedvelsz, akit gyűlölsz és akivel le akarsz feküdni, aztán gondolkodj, hogy te miért kaptad.....

248. Nem élet az életem, ha nemi életem nem Veled élhetem!!!

249. Ne higgy annak ki rád nevet s esküszóval mondja,hogy szeret.Ki szenvedve néz rád némán s tisztán az szeret téged igazán

250. Szeretném ha a holdfényes éjszakában csak rólam álmodnál. Mert én álmomban is Téged látlak!

251. V-Tech volt veled összejönni,de nem szabad sírni ha fáj,és ha mégis visszahúz a szíved,vétkezz velem éjfél után!by Tina

252. Engem nem lehet elképzelni. Engem meg kell ismerni. Witchgirl:)

253. Mint áldás vagy varázs úgy borul rám a tested,egymásba lassan elvegyülünk. Ölbetett kézzel ül most itt a csönd,nézi ahogy szeretkezünk.

254. A csókot nem magyarázni, hanem megismételni kell!

255. Amikor boldog vagyok igazán, és ott mosolyogsz előttem, ne szólalj meg, ne sírj, borulj vállamra és ölelj erősen. by BomBasTik

256. Üres az ágy, és nem jön az álom,nem szól a zene, hiába várom. Üvölt a csend és hallgat az élet, rámtör az érzés:SZERETLEK TÉGED!

257. A szüleid biztosan tolvaj űrhajósok voltak,akik leloptak két csillagot az égről és odaadtákneked,hogy ezek ragyogjanak a szemedből, amikor rám nézel...

258. Miért tetted ezt velem, miközben szerettelek? Meggyötörtél, megkínoztál a szerelmed jeléül, derájössz egyszer mennyire belémszerettél!!!

259. Én jó vagyok, ha van miért, én hű vagyok ha van kiért, és szeretek ha kellemes, én szenvedek ha érdemes!

260. Szeretnéd, ha szeretnélek, félelemtől féltenélek, de te te nem vagy a szerelmem, ezért te se szeress engem!

261. Sosem tudtam eddig, milyen szép az élet! Mióta ismerlek, csak azóta élek! Szívem szíveddel lágyan összedobban, SZERETLEK napról-napra jobban!!!!!!!

262. Mi az: felforrósodik a levegő, kikapcsol az agy, dobogni kezd a szív, eláll a lélegzet és akivel ez történik sms-t küldd neked

263. Nem írom, hogy szeress azt sem írom, hogy gondolj rám, mert ha nem vagyok a szívedbe vésve, akkor úgyis hiába mondanám

264. Amikor egy pár sort írom, könnyen hullanak végig az arcomon Kezem reszket, s szívem oly nehéz, SZERETLEK TÉGED, ennyi az egész!

265. Pici erdőbe pici nyuszi, pici szádra pici puszi, egy bünöm van, nem nagy vétek,két szó az egesz :SZERETLEK TÉGED

266. Eljön az a pillanat,hogy veled lehessek,mert csak téged SZERETLEK,nem kell senki más e világon,mert csak a te szerelmedet kívánom!

267. Jobban szeretlek tegnap,és kevésbé,mint holnap,mert a szerelem dinamizmus,amelynek során idő és tér ajtói egyetlen lendülettel kitárulnak.

268. Te vagy a kezdet te vagy a vég,Nélküled felhős az ég,csak veled látom szépnek a napot csak Téged várlak,UGYE TUDOD?

269. Kell mégegyszer, hogy atölelj egy éjjel, ami nem múlik el. Álmodj velem és csókolj engem, kell még egyszer, hogy úgy szeress mint régen!

270. Cukor ment a szemembe? Vagy télleg ilyen édesen nézel ki?:)

271. Addig vagy boldog, amíg van aki szeret, aki a bajban megfogja kezed és, hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor tudod, ha nincs már veled! (M)

272. Kivánok neked 12 hónap egészséget, 52 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 ora szerelmet, 525600 boldog percet s 31536000 másodperc szexet! By sziszxy

273. Bársonyos reggel köszöntsön téged, de gyönyörű álmod ne érjen véget. A nap simogasson, mint ha ott lennék nálad, mintha én simogatnám gyengéden a vállad.

274. Kívánlak és kellesz nekem. Ágyba akarlak húzni és ledönteni, megizzasztani, hatalmamba keríteni, hogy remegjen és égjen a tested. Üdv:Influenza sylvi

275. Megszeretni valakit egy perc is elég, de elfeledni egy élet is kevés. By Rolomen

276. Oly szenvedélyesen szeretlek, hogy szerelmem nagy részét elrejtem nehogy rá nehezedje súlya!

277. Azt akarom, hogy enyém légy mint Róbert Gidáé Micimackó,de Te ne félj semmitől mint Malacka,mert én vigyázok Rád mint a bátor Tigris

278. Van,aki könnyen kapja meg azt, akit szeret, van, aki sír és szenved. Van, aki könnyek nélkül tud feledni, s van, aki meghal, mert igazán tud szeretni.

 

©2000-2021. lba.hu - Szövegesen, humorosan... - Adatkezelés